Щенки

Литера «А» — (AVATARRISHIWA KHAMPA)

 
Литера «Б» — (TIGERDOGS KINGDOM EHUANG — RISHIWA KHAMPA)

 
Литера «В» — (SHENG-LI — QUENA)

 
Литера «Г» — (SHENG-LI — RISHIWA KHAMPA)

 
Литера «Д» — (SHAMAN — QUENA)

 
Литера «Е» — (VANG-SHU — RISHIWA KHAMPA)

 
Литера «Ж» — (DAGGY — QUENA)

 
Литера «З» — (DEXTER — VISLA)

 
Литера «И» — (BUMMER — DZHUMANA)

 
Литера «К» — (SHAMAN — QUENA)